+255 754 675 639 info@kilismiletrailsandsafaris.com
+255 754 675 639 info@kilismiletrailsandsafaris.com

Destinations

Explore Tours By Destinations

Zanzibar

1 tour

Udzungwa Mountains NP

1 tour

Tarangire National Park

0 tour

Serengeti National Park

1 tour

Ngorongoro CA

2 tours

Mount Usambara

1 tour

Mount Oldonyo lengai

1 tour

Mikumi National Park

0 tour

Materuni waterfalls and coffee

1 tour

Lake Momella

1 tour

Lake Manyara NP

0 tour

Lake Duluti

1 tour