+255 754 675 639 info@kilismiletrailsandsafaris.com
+255 754 675 639 info@kilismiletrailsandsafaris.com

Destinations

Explore Tours By Destinations

Zanzibar

2 tours

Udzungwa Mountains NP

1 tour

Tarangire National Park

4 tours

Serengeti National Park

3 tours

Ngorongoro CA

6 tours

Mount Usambara

1 tour

Mount Oldonyo lengai

1 tour

Mikumi National Park

1 tour

Materuni waterfalls and coffee

1 tour

Lake Momella

1 tour

Lake Manyara NP

1 tour

Lake Duluti

1 tour